Comité van Aanbeveling

 

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit een groep mensen die de doelstelling van Stichting Boswachterij "De Kievit" en haar activiteiten een warm hart toedraagt.

Door hun naam hieraan te verbinden ondersteunen ze ons en creëren ze een draagvlak waarmee wij naar buiten kunnen treden.

Onze welgemeende dank hiervoor.

 

                                                                                           

 De heer Rini Smits: Coördinator terreinbeheer

                              Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied

 

                                            

Mevr. M. Cox-Backus: Schoolleider

                                Basisschool Sint Joseph Beringe

 

                                   

De heer Henk Engels: Directeur Steenfabriek Engels te Panningen

 

 

                                                /assets/img/placeholder.jpg

De heer Rinus Janssen:     

Oud wethouder (17 jaar) van de voormalige gemeente Helden en vele jaren docent bij het Bouwens van der Boijecollege te Panningen.

 

De heer John Verhoijsen:

varkenshouder en pluimveehouder in Beringe gemeente Peel en Maas.

Raadslid geweest voor het CDA van 2002 tot 2011.Sinds maart 2011 CDA Statenlid met onder andere plattelandsontwikkeling in de portefeuille.

 

 

Sjaan van Horen:

Stichting Cultuurpad, “Primair anders”, 

Cultuurpad werkt in opdracht van het basisonderwijs,  cultuureducatie en talentontwikkeling onder schooltijd. www.cultuurpad.nl