Basisschool Sint Joseph
Kard. van Rossumstraat 11
5986 BH Beringe

 

077 – 3072933

 Schoolleider: Mevr. M. Cox-Backus

Onze organisatie is op velerlei manieren betrokken  bij  Stichting Boswachterij “de Kievit”. Dit uit zich
voornamelijk betreft het vakgebied ‘natuureducatie’.
Uitgaande van het gegeven dat wij het heel belangrijk vinden dat onze kinderen op de plek zelf in de natuur onderwijs krijgen en het vermogen leren te vergroten om respect voor de natuur te ontwikkelen, gaat het bij ons niet alleen om feitenkennis maar vooral om kennis/kunde te leren/op te doen aan de hand van de omgeving.

 

Dit gegeven kan alleen als ze leren zien èn inzien hoe de natuur ’werkt’, waarom er bepaalde begroeiing is in een gebied en hoe de dieren zich daar weer kunnen handhaven. Het belang van de natuur voor mensen en dus ook voor kinderen staat centraal.
Uit ervaring is gebleken dat kinderen dit als prachtig ervaren, ze vinden het wonderlijk hoe dieren en planten van elkaar afhankelijk zijn en hoe prachtig dieren hun ‘territorium’ hebben ingericht bijv. vos, mier, wesp.

 

Ze leren er veel van en wij weten ook uit ervaringen, dat verwondering resultaat oplevert en uiteindelijk het beste beklijft. Het gegeven hoe prachtig de natuur in elkaar zit, uit zich in respectvol omgaan met dit gegeven voor nu en later.
Gelukkig kunnen we hiervoor vertoeven in een prachtig gebied ‘de Kievit’.
Dit gebied is zo ingericht dat het begrijpelijk is voor alle leeftijden, waardoor de lessen aangepast kunnen worden aan de ontwikkelingsfase van de kinderen.

 

Het leren te ontdekken hoe de natuur in elkaar zit, is zo zinvol en prachtig dat de ‘theorie’-lessen vooraf of naderhand makkelijk te begrijpen zijn. Als heel erg mooi ervaren wij dat kinderen, die eigenlijk niet zo veel hebben met boeken, makkelijk kennis opdoen en kunnen vergaren. Hun kwaliteiten op dat praktisch gebied komen veel meer tot hun recht en dat versterkt hun persoonlijkheid. En daar gaat het toch eigenlijk om, dat we ze straks als volwassenen de maatschappij in kunnen sturen en dat ze met begrip en verantwoording in en naar hun omgeving kunnen handelen.

Het belang van dit educatiegebied en het behouden van dit gebied ‘de Kievit’ vinden we zeer maar ook zeer belangrijk. Het is niet alleen een stuk cultureel-biologisch erfgoed.

Het gaat om meer; het behouden van wat we nog hebben in de oorspronkelijke natuur en hoe daar mee om te gaan nu en in de toekomst.


Wij onderschrijven de doelstellingen van Stichting Boswachterij “De Kievit” en de doelstellingen basisschool St. Joseph in Beringe komen wat betreft  ‘natuur-educatie’ eenduidig.