Vleermuizenbunker                     

 

In het kader van "Year of the bat" 2011 zijn we begin 2011 gestart met de bouw van een vleermuizenbunker.

 

Vleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren die er bestaan. Ze zijn door de wet beschermd.

Het zijn interessante en nuttige diertjes. Hier hoeven wij niet aan te twijfelen, iedere vleermuis verorbert elke nacht honderden insecten. Zo dragen ze bij aan het in toom houden van grote hoeveelheden insecten, die zich anders wellicht tot plagen zouden kunnen ontwikkelen in land-, tuin- en bosbouw. 

In onze regio bevinden zich de dwergvleermuis, de laatvlieger en de watervleermuis.

Doordat er steeds meer oude gebouwen worden gesloopt, kelders worden afgebroken of voor andere doeleinden worden gebruikt, nieuwe gebouwen goed worden geïsoleerd krijgen de vleermuizen het steeds moeilijker om onderdak te vinden.

Daarom hebben wij het initiatief genomen om deze diertjes de gelegenheid te geven een veilig onderkomen te zoeken tijdens hun winterslaap. Tevens kan deze kelder dienst doen als "kraam"kamer. 

Hierboven enkele foto's van de bouw die voltooid werd rond half mei. Op 5 juni j.l. werd de officiële opening verricht tijdens de Open Dag. 

Vele belangstellenden wisten de weg te vinden naar "De Kievit", waar zij een kijkje mochten nemen in de bunker.

Een vrijwilliger van de Vleermuizenwerkgroep van het I.K.L. wist ons allen te boeien met zijn verhaal over het welzijn van de vleermuis.

Aansluitend werden de sponsors en alle vrijwilligers bedankt die het mogelijk maakten dat deze bunker gerealiseerd kon worden.

Hierna werd de bunker gesloten. In het najaar wordt er met een "batdetector" gecontroleerd of er al vleermuizen de weg gevonden hebben in hun nieuwe verblijf.

Al met al kunnen we met een tevreden en voldaan gevoel terugkijken op een geslaagde dag.

Iedereen die hierbij aanwezig kon zijn, BEDANKT.

   

Nieuwsgierig?

Midden september 2011 hebben we bij schemering een aantal avonden gepost óf er überhaupt wel vleermuizen de weg weten te vinden naar de vleermuizenbunker.

En jawel hoor, 2 soorten zijn zich aan het oriënteren of dit een geschikte winterverblijfplaats is. De dwergvleermuis en de laatvlieger.

                               

                 Dwergvleermuis  lengte 3 - 4,5 cm             Laatvlieger lengte 6 - 8 cm

                                     spanwijdte 18 - 24 cm                      spanwijdte 32 - 38 cm

                                           gewicht 4 - 8 gram                        gewicht 15 - 30 gram

Hierop hebben we de vrijwilliger van de Vleermuizenwerkgroep uitgenodigd met een batdetector, zodat we ook het bewijs geleverd kregen. Prachtig om die sonar-geluiden te horen. De laatvlieger is héél herkenbaar aan zijn "tapdans" geluid. Nu maar hopen dat ze tevreden zullen zijn met hun nieuwe onderkomen.

We houden jullie op de hoogte.

 

Vrijdag 1 mei 2015

Vleermuizen jagen met een uniek systeem; nl. echolocatie of sonar. Op deze manier weten ze zelfs in het pikkedonker de kleinste mug te vangen.
Vleermuizen maken geluid van 50.000 tot 100.000 trillingen per seconde. Dat wordt aangeduid met Hz (herz). De mens hoort tot 20.000 Hz, dus het geluid v.d. vleermuis kunnen wij als mens niet horen. Sommige kleine kinderen met een heel goed gehoor en blinden die hun gehoor sterker ontwikkeld hebben kunnen deze geluiden soms wel waarnemen.  Maar met behulp van een zg "Bat-detector" kunnen we het geluid opvangen en vastleggen. Op 20 maart tijdens Nl Doet (Oranjefonds) heb ik zo'n Bat-detector mogen ontvangen, waar ik ontzettend blij mee ben.

 
Onderstaand filmpje is gemaakt op 1 mei op Boswachterij De Kievit 's avonds om 21.30 uur. Wat jullie dus te horen krijgen is het geluid van jagende dwergvleermuizen boven de vijver.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=aDXHY7TzsfM